loader image

Bezoek ons magazijn:

Televisieweg 93, 1322BD Almere

Privacy Policy

Party-Rent Almere hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Party-Rent Almere is gevestigd aan de Televisieweg 93, 1322 BD te Almere, ingeschreven onder handelsregisternummer 32119635 bij de Kamer van Koophandel. Tevens handelend onder de namen Partytent Verhuur Almere en Rent-4-Fun. Party-Rent Almere is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van uw Party-Rent account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Party-Rent Almere verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Party-Rent Almere. Bijvoorbeeld indien u:

 • een bestelling plaatst; 
 • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen; 
 • inlogt op uw Party-Rent account of via social media; 
 • bij of voor ons werkzaam bent; 
 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt; 
 • een zakelijke relatie heeft met Party-Rent Almere; 
 • uw gegevens invult of achterlaat aan de balie bij ons op kantoor of aan een medewerker geeft.

Contact met Party-Rent Almere kan plaatsvinden via:

 • telefoon; 
 • schriftelijke correspondentie; 
 • het contactformulier op de website; 
 • per e-mail; 
 • het ordersysteem op de website; 
 • het registratieformulier om onze e-mailnieuwsbrieven aan te vragen; 
 • een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij Party-Rent Almere terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

Party-Rent Almere verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres; 
 • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij Party-Rent Almere huurt); 
 • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op onze website , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met onze servicemedewerkers).
 • Indien goederen worden opgehaald kan een legitimatie worden gevraagd. Hiervan worden geregistreerd uw naam, geboortedatum, BSN nummer en legitimatienummer.

Party-Rent Almere verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

Party-Rent Almere verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Party-Rent Almere. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Party-Rent Almere haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan Party-Rent Almere persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Party-Rent Almere verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Party-Rent Almere en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen; 
 • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen; 
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden; 
 • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren; 
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen; 
 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Party-Rent Almere beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Party-Rent Almere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd. Indien goederen zijn opgehaald worden uw legitimatiegegevens verwijderd nadat de facturatie heeft plaatsgevonden en er geen openstaand bedrag meer aanwezig is.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Party-Rent Almere hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Party-Rent Almere hen voorschrijft. Party-Rent Almere verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Party-Rent Almere is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Party-Rent Almere maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Party-Rent Almere hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Party-Rent Almere neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Party-Rent Almere neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Party-Rent Almere heeft haar bedrijfsruimte en parkeerterrein voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van ons terrein en bedrijfspand wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. Party-Remt Almere bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Party-Rent Almere via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

Party-Rent Almere 
Televisieweg 93
1322 BD  Almere

Of u kunt een e-mail richten aan: [email protected]

Party-Rent Almere streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Party-Rent Almere met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze directie via het e-mailadres: [email protected]

Party-Rent Almere behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.partyrentalmere.nl/privacy

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 26-05-2018 (versie 1.0).

0
Bestelling